Laboratórne diagnostické činidlá pre zdravotnícke pracoviská _ Izolačné kity pre automatickú izoláciu nukleových kyselín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne diagnostické činidlá pre zdravotnícke pracoviská _ Izolačné kity pre automatickú izoláciu nukleových kyselín
Kód zákazky: Z20242644
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33694000-1
Predpokladaná hodnota: 1 474,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS