Technické vybavenie - tlačiareň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické vybavenie - tlačiareň
Kód zákazky: Z20242364
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232110-8
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 265,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Československej armády 1450/39
04501 Moldava nad Bodvou
NUTS: -
Miesto dodania: Ulica Československej armády 1450/39, Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty