Nákup teplomera

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup teplomera
Kód zákazky: Z20242395
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38410000-2
Ostatné CPV: 38412000-6
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 313,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Nákup teplomera (Z20242395)