Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z20242579
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125120-8
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 7 764,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka
81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z20242579)