Časti fotografických zariadení používané pri vytváraní foto a video výstupov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Časti fotografických zariadení používané pri vytváraní foto a video výstupov
Kód zákazky: Z20242588
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38650000-6
Predpokladaná hodnota: 993,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS