Dodávka kancelárskych potrieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb
Kód zákazky: Z20242592
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 50,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská ulica 5587/11 A, Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty