Užívateľské licencie systému Wallstreet Suite

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Užívateľské licencie systému Wallstreet Suite
Kód zákazky: Z20242564
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 210 478,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národná banka Slovenska
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS