Laboratórny nábytok - laboratórne skrine, laboratórne stoličky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórny nábytok - laboratórne skrine, laboratórne stoličky
Kód zákazky: Z20242565
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39180000-7
Predpokladaná hodnota: 8 632,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola
Adresa: Záhradnícka 44
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS