Laboratórna chémia pre biologické laboratóriá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórna chémia pre biologické laboratóriá
Kód zákazky: Z20242535
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24000000-4
Predpokladaná hodnota: 6 192,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 13:30
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS