Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 6,50

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 6,50
Kód zákazky: Z20242556
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 97 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Štúrovo
Adresa: Námestie Slobody
94301 Štúrovo
NUTS: -
Miesto dodania: Štúrovo, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS