Interiérové vybavenie - drevený nábytok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Interiérové vybavenie - drevený nábytok
Kód zákazky: Z20242540
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 6 050,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 13:45
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Staničná
Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty