Ochrana knižničného fondu RFID systémom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ochrana knižničného fondu RFID systémom
Kód zákazky: Z20242544
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35100000-5
Predpokladaná hodnota: 30 024,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám.A.H.Škultétyho 736/5
99001 Veľký Krtíš
NUTS: -
Miesto dodania: Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty