Tlač učebníc 4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač učebníc 4
Kód zákazky: Z20242501
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79800000-2
Predpokladaná hodnota: 314,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:09
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty