Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - autobusy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - autobusy
Kód zákazky: Z20242505
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50111000-6
Predpokladaná hodnota: 15 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Demänovská cesta
03101 Liptovský Mikuláš
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS