Tonery originál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery originál
Kód zákazky: Z20242484
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 221,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery originál (Z20242484)