Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na čistenie, toaletný papier, servítky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na čistenie, toaletný papier, servítky
Kód zákazky: Z20242494
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 6 854,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ul. Sládkovičova
96237 Kováčová
NUTS: -
Miesto dodania: Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS