Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky výspravkovou súpravou Turbo 5000 s dopravou
Kód zákazky: Z20242498
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113900-4
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 8 153,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: 262, Budatínska Lehota, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS