Nákup licencie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup licencie
Kód zákazky: Z20242511
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48900000-7
Predpokladaná hodnota: 816,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Nákup licencie (Z20242511)