Úžitkové vozidlo N1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úžitkové vozidlo N1
Kód zákazky: Z20242515
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 25 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava
Adresa: Priemyselná ulica
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty