Sanitné motorové vozidlo - DZS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sanitné motorové vozidlo - DZS
Kód zákazky: Z20242473
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34114110-3
Predpokladaná hodnota: 115 867,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Banisko 273/1
97701 Brezno
NUTS: -
Miesto dodania: Brezno, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty