stolový počítač HP Z4 G5

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: stolový počítač HP Z4 G5
Kód zákazky: Z20242367
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 649,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 11:07
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ústav merania SAV,v.v.i.
Adresa: Dúbravská cesta 5801/9
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Dúbravská cesta 9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty