Obálky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obálky
Kód zákazky: Z20242460
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199230-1
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajská prokuratúra Žilina
Adresa: Moyzesova 20
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Obálky (Z20242460)