Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu
Kód zákazky: Z20242448
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 49 742,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 11:45
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Adresa: Winterova ul. 66
92101 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS