Obstaranie elektrického multifunkčného úžitkového vozidla s nadstavbami

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie elektrického multifunkčného úžitkového vozidla s nadstavbami
Kód zákazky: Z20242371
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34130000-7
Predpokladaná hodnota: 106 458,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obecný podnik Margecany, s.r.o.
Adresa: Obchodná 128/7
055 01 Margecany
NUTS: -
Miesto dodania: Obchodná 128/7, Margecany, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS