Mrazené hydinové mäso

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mrazené hydinové mäso
Kód zákazky: Z20242445
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15110000-2
Predpokladaná hodnota: 17 310,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 11:30
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Adresa: Winterova ul. 66
92101 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty