Vozík paletový, plošinový, dielenský, rudla schodisková, fúrik stavebný a rebríky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vozík paletový, plošinový, dielenský, rudla schodisková, fúrik stavebný a rebríky
Kód zákazky: Z20242378
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42415210-3
Ostatné CPV: 44423200-3
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 2 433,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS