Prenosné pódium

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenosné pódium
Kód zákazky: Z20242422
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44112100-9
Predpokladaná hodnota: 1 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty