Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar
Kód zákazky: Z20242425
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24455000-8
Predpokladaná hodnota: 19 216,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb - Juh
Adresa: Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS