Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice 2024/2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice 2024/2025
Kód zákazky: Z20242428
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 5 208,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Československej armády
96701 Kremnica
NUTS: -
Miesto dodania: Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS