Dezinfekčné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dezinfekčné prostriedky
Kód zákazky: Z20242431
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24455000-8
Ostatné CPV: 33741300-9
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 97 659,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Trieda SNP
04011 Košice - mestská časť Západ
NUTS: -
Miesto dodania: Trieda SNP 1, Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty