Váha žeriavová

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Váha žeriavová
Kód zákazky: Z20242433
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38311200-0
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty