Oprava , údržba , servis kancelárskych strojov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava , údržba , servis kancelárskych strojov
Kód zákazky: Z20242412
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50313200-4
Predpokladaná hodnota: 21 031,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 13:07
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS