Cievne laboratórium

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cievne laboratórium
Kód zákazky: Z20242362
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33112320-7
Predpokladaná hodnota: 23 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1
83348 Bratislava
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty