Základné potraviny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základné potraviny
Kód zákazky: Z20242363
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15890000-3
Predpokladaná hodnota: 48 599,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gemerská 2
04011 Košice - mestská časť Juh
NUTS: -
Miesto dodania: Gemerská 2, Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty