Kancelársky papier alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelársky papier alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20242385
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30197620-8
Predpokladaná hodnota: 10 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Rožňava
Adresa: Šafárikova
04801 Rožňava
NUTS: -
Miesto dodania: Šafárikova 29, Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty