Interiérové dvere a príslušenstvo Chata Kurinec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Interiérové dvere a príslušenstvo Chata Kurinec
Kód zákazky: Z20242409
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44221200-7
Predpokladaná hodnota: 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Kurinec, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS