Kazetový strop materiál a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kazetový strop materiál a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20242405
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 58 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum účelových zariadení
Adresa: Rekreačná
92101 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty