Maliarsky materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Maliarsky materiál
Kód zákazky: Z20242375
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44800000-8
Predpokladaná hodnota: 6 239,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Hollého
08181 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty