Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20242400
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 31 825,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Švermova 1394/43
97404 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty