„Vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny“
Kód zákazky: Z20242394
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15800000-6
Predpokladaná hodnota: 56 870,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 09:17
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Domov pre seniorov
Adresa: Mierová 1103/88
06401 Stará Ľubovňa
NUTS: -
Miesto dodania: Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS