Kancelárske potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby
Kód zákazky: Z20242356
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 176,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: UNIVERZITA J. SELYEHO
Adresa: Bratislavská cesta
94501 Komárno
NUTS: -
Miesto dodania: Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty