Dodávka kancelárskych potrieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb
Kód zákazky: Z20242235
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 1 031,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 11:55
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty