Dodávka kancelárskych potrieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka kancelárskych potrieb
Kód zákazky: Z20242236
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 50,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty