Laboratórne komponenty využiteľné v biologických laboratóriách

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne komponenty využiteľné v biologických laboratóriách
Kód zákazky: Z20242350
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 1 749,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:30
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS