Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na čistenie, toaletný papier, servítky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry na čistenie, toaletný papier, servítky
Kód zákazky: Z20242322
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 6 854,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ul. Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová
NUTS: -
Miesto dodania: Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS