Drobné kancelárske potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drobné kancelárske potreby
Kód zákazky: Z20242324
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30190000-7
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Senec
Adresa: Mierové nám.
90301 Senec
NUTS: -
Miesto dodania: Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty