Čerstvé mäso

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čerstvé mäso
Kód zákazky: Z20242330
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15113000-3
Predpokladaná hodnota: 13 408,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 14:45
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Adresa: Sv. Jakuba 21
08501 Bardejov
NUTS: -
Miesto dodania: Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Čerstvé mäso (Z20242330)