Nákup ručne vedeného tandemového vibračného valca

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup ručne vedeného tandemového vibračného valca
Kód zákazky: Z20242304
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 43312400-7
Predpokladaná hodnota: 79 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS