Smetná nádoba 120 l

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Smetná nádoba 120 l
Kód zákazky: Z20242309
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34928480-6
Predpokladaná hodnota: 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:49
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Prusy
Adresa: Prusy 111
95703 Prusy
NUTS: -
Miesto dodania: Prusy, Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty