Lieky skupiny ATC B01 - Antitrombotiká

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky skupiny ATC B01 - Antitrombotiká
Kód zákazky: Z20242295
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33690000-3
Predpokladaná hodnota: 15 620,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Adresa: Sv. Jakuba 21
08501 Bardejov
NUTS: -
Miesto dodania: Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty